О пројекту

Шта је дигитална писменост?

Дигитална писменост представља сложену и трансверзалну вештину и различита знања и ставове, као и вештине проналажења, критичке процене и селекције информација, умеће истраживања и креирања садржаја, безбедну комуникацију на интернету.

 Циљ пројекта „Сурфуј писмено“  Центра за медијску културу и образовање је подизање свести о значају дигиталне писмености за развој друштва у целини,  подстицање наставника да код ученика развијају активан однос према стварању и конзумирању едукативних садржаја,  приближавање појма дигиталне писмености деци и младима као појма који представља сложену и трансверзалну вештину:различита знања и ставове, вештине проналажења, критичке процене и селекције информација, умеће истраживања и креирања садржаја, безбедну комуникацију на интернету.

Photo: Edutopia

Пројекат “Сурфуј писмено“се,пре свега, ослања на резултате поменутих истраживања из 2015/2016. године која су показала да је неопходно младима пружити знања која су им нужна да би технологије користили у креативне и образовне сврхе. Пројекат има за циљ развој дигиталних компетенција и информационе писмености младих, подстицање младих да користе технологије у креативне и образовне сврхе, да критички процењују информације и безбедно се понашају на интернету.

Такође,циљ пројекта је и истраживање дигиталне писмености, уз образовно-васпитне активности са циљем едукације младих о значају и неопходности стицања дигиталних вештина, о могућностима за креирање едукативног, занимљивог и стваралачког садржаја, о предностима активног  и критичког односа према глобалној рачунарској мрежи. Другим речима: информисање и подизање свести код најмлађих о томе шта је заправо интернет, како могу да постављају садржај и комуницирају безбедно онлајн.

Будући да су истраживања показала и да нема довољно подршке младима за различите видове „сналажења” у дигиталном свету пројектом је предвиђено и стварање дигиталног чворишта (сајт digitalnapismenost.czmko.org.rs/digitalnapismenost) који уједно представља и дугорочни циљ пројекта – припрему и допуњавање базе података са обједињеним и повезаним информацијама, вестима, линковима и материјалима о дигиталној писмености, као и постављање и одржавање платформе за комуникацију, интеракцију и партиципацију циљних група пројекта, интернет заједнице и шире јавности.

Пројекат реализује Центар за медијску културу и образовање уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије