Материјали

Резултати истраживања ИКТ у ОШ: коришћење и компетенције (мај 2016)

Истраживање о употреби ИКТ у школама у Србији (јун 2013)

Истраживање и презентација Центра за медијску културу и образовањеМедијска и информациона писменост у школским библиотекама (корисне информације, линкови, дефиниције)

Књига Млади у свету интернета

Водич у онлајн свет за родитеље Безбедно на интернету

Образовање одраслих – приручник за наставнике Дигитална писменост

Сви видео записи са конференције Нове технологије у образовању на YouTube каналу: четвртак, 9. фебруар сала Space, Insert, Alt, петак 10. фебруар сала Space, Insert, Alt

Мали водич кроз свет нових медија и Упутства за ученике – новинаре електронског часописа за младе са корисним информацијама о интернет новинарству

Приручник  (Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Педагошко друштво Србије УНИЦЕФ  и Теленор): Дигитално насиље – превенција и реаговање: ризици дигиталне комуникације, последице изложености дигиталном насиљу, превенција: дигитално описмењавање

Водич Основе дигиталне безбедности