Медијска писменост у 21. веку представља…

… способност читања, разумевања и критичког приступа медијским садржајима, а под овим појмом се, у добу информационог друштва, све чешће подразумева и дигитална писменост као и способност стварања медијских порука.

Увођење медијске културе и писмености у све нивое образовања је императив утврђен и Унесковим декларацијама (1982, 2005). У ери убрзаног технолошког и информационог развоја медијска и дигитална писменост представљају кључне факторе  развоја информационог друштва, научно-истраживачке делатности и активног грађанства, те постоји перманентна друштвена потреба за континуираним образовањем и подизањем нивоа дигиталне и медијске писмености и културе.

Ovaj unos je objavljen pod образовање. Zabeležite stalnu vezu.

Ostavite odgovor